Visie & Missie

ANBI-informatie:
Onze stichting beschikt over een ANBI-status sinds 9 mei 2017. Controleer de ANBI-status bij de belastingdienst.

Naam instelling:
Stichting Bewegen zonder Pijn

RSIN:
854635178

Fiscaal nummer:
8546.35.178

Contactgegevens:
Stichting Bewegen zonder Pijn
Pyreneeën 53
1060 NP Amsterdam
Telefoon: 0207238000

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel mensen te informeren over alternatieve en aanvullende behandelingsmethoden om gewrichtspijn tegen te gaan, met kennis uit wetenschappelijk onderzoek, en het verrichten van alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan:
In Nederland hebben 2 miljoen mensen – waaronder 3.000 kinderen – een reumatische aandoening. Daardoor bestaat er een grote behoefte aan informatie over het ontstaan, verloop en behandeling van gewrichtsaandoeningen. De zorginstellingen en artsen kunnen dit informatievoorzieningsaspect niet altijd voldoende invullen. Dat blijkt wel uit het feit, dat de door SBZP geïnitieerde website www.bewegenzonderpijn.com maandelijks meer dan 500.000 unieke bezoekers kent. Zorgverleners in ons land doen gewrichtsklachten niet zelden af als “leer er maar mee leven”, “gaat wel weer over” of “dat moet slijten” of de patiënt met een ontstekingsremmende pijnstiller met veel bijwerkingen naar huis sturen. Het beleid van SBZP is er op gericht om op basis van gedegen onderzoek permanent objectief informatieverstrekkend te zijn.
Download hier het beleidsplan

Samenstelling bestuur:
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de heer William Cortvriendt (voorzitter), de heer J.C. van Dijkhuizen AC (penningmeester), Mevrouw Y.H. van Roekel (secretaris) en de heer Eugène Mathijssen.

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden

Comité van aanbeveling:
Het comité van aanbeveling staat het SBZP ten dienste om vragen te beantwoorden. Dit panel bestaat thans uit:

 • Jan Ide Jong, orthopedisch chirurg
 • Han Siem, apotheker
 • Marco van der Pol, orthomoleculair therapeut
 • Mark van Straten, fysio- en manueel therapeut

Verslag uitgeoefende activiteiten:

In 2020 heeft SBZP de volgende activiteiten verricht:

 • Het assortiment met gratis informatieboekjes is verder uitgebreid. Deze uitgaven kunnen gratis worden gedownload of tegen betaling van € 1,95 verzendkosten in boekvorm worden verstuurd. De volgende informatieboekjes zijn in 2020 geïntroduceerd: ‘15 beweegtips voor paarden’ en ‘Osteoporose: alles over de stille bottenroof’. De volgende uitgaven waren al verkrijgbaar: “Bewegen zonder Pijn”, “Verlaag uw risico op hart- en vaatziekten”, “Beweegtips voor katten” en “Beweegtips voor honden”. De boekjes zijn in 2020 in totaal keer 55.000 keer aangevraagd.
 • Daarnaast is in 2020 het boek ‘Verbeter je weerstand tegen Corona’ van de bekende auteur William Cortvriendt als gratis download op de website geplaatst. Daarin beschrijft hij de invloed van onze leefstijl op onze weerstand. En dat die in sterke mate bepaalt of we ziek worden door het Covid-19 virus en of we snel en volledig herstellen. 
 • Als gevolg van de Corona-crisis heeft Bewegen zonder Pijn dit jaar geen bijeenkomsten in het land kunnen organiseren. 
 • Ook in 2020 hebben weer duizenden mensen advies gevraagd om weer beter te kunnen bewegen. De vragen worden door deskundige helpdeskmedewerkers beantwoordt via de telefoon of per mail. De specialistische vragen worden voorgelegd aan één van de advies-panelleden. Doorgaans ontvangt de vragensteller dan binnen één dag antwoord. 
 • De website is ook in 2020 weer aangevuld met vele nieuwe artikelen over o.a. gewrichtsklachten, osteoporose en hart- en vaatziekten. Bovendien zijn er tientallen nieuwsberichten gepubliceerd op basis van actueel wetenschappelijk onderzoek. 
 • Periodieke (digitale) uitgifte van nieuwsbrieven met informatie over reumatische klachten, hart- en vaatziekten, osteoporose en nieuwsberichten uit wetenschappelijk bronnen. Bovendien worden er regelmatig nieuwsbrieven verzonden gericht op het behoud van de gezondheid van honden en katten.
 • De Stichting beheert een Facebook-pagina met ongeveer 42.500 volgers. 
 • In 2020 heeft Bewegen zonder Pijn een tweetal live-uitzendingen verzorgd via YouTube en Facebook. Eén interview met de bekende auteur en medicus William Cortvriendt over zijn boek ‘Kankervrij’. In de andere live-uitzending was orthopeed Jan Ide de Jong te gast. Tijdens deze uitzendingen konden de kijkers ook vragen stellen die vervolgens door de gast werden beantwoord.

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen:
Download formulier

Financiële verantwoording:

Sponsors en adverteerders: