Visie & Missie

Naam instelling:
Stichting Bewegen zonder Pijn

RSIN:
854635178

Fiscaal nummer:
8546.35.178

Contactgegevens:
Pyreneeën 53
1060 NP Amsterdam
Telefoon: 0207238000

Doelstelling:
De Stichting Bewegen zonder Pijn heeft als doel om mensen te informeren over alternatieve en aanvullende behandelmethoden om pijn bij het bewegen tegen te gaan. Er is een grote behoefte aan informatie over het ontstaan en verloop van aandoeningen aan het bewegingsapparaat, beweegprogramma’s en alternatieve behandelmogelijkheden. Deze behoefte worden door zorginstellingen en artsen nog onvoldoende ingevuld. De Stichting vult dit hiaat op met een uitgebreid platform om informatie op te doen en vragen te stellen over gewrichtsklachten en (alternatieve) behandelingsmogelijkheden.

Platform:
Het platform bestaat uit de website Bewegen zonder Pijn met meer dan 285.000 unieke bezoekers per maand. De website wordt dagelijks up-to-date gehouden met actuele informatie en artikelen. Bovendien worden er wekelijks Nieuwsbrieven verstuurd. Bewegen zonder Pijn is ook actief op Facebook waar inmiddels meer dan 15.000 leden actief elkaar helpen door tips te delen en te reageren op artikelen. Daarnaast worden door de Stichting informatieboekjes en brochures over gewrichtsklachten samengesteld. Meerdere keren per jaar organiseert de Stichting informatiebijeenkomsten in het land gericht op mensen met gewrichtsklachten die op de hoogte willen worden gebracht van nieuwe inzichten, met de mogelijkheid voor bezoekers vragen te stellen aan een specialist op het vakgebied van artrosebehandelingen.
Vragen kunnen eveneens telefonisch of per e-mail worden voorgelegd aan Bewegen zonder Pijn, die gebruik maakt van een breed forum aan gespecialiseerde kennis die is samengebracht in de Raad van Advies.

Aandachtsgebieden:
De Stichting Bewegen zonder Pijn richt zich met haar uitgebreide platform op de volgende aandachtsgebieden:
1) Welke vormen van gewrichtsklachten zijn er?
2) Nieuwe inzichten in de behandeling van artrose
3) Oefenprogramma’s en bewegingstips
4) Wat kan zelf gedaan worden om gewrichtsklachten te verlichten?
5) Wat is de stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek naar de bestrijding van artrose klachten?
6) Welke voedingssupplementen zijn effectief bij artrose en andere aandoeningen aan het bewegingsapparaat?
7) Zin en onzin over voeding bij gewrichtsklachten

Raad van Advies:
De Raad van Advies bestaat uit een aantal deskundigen die vragen beantwoorden, vanuit hun eigen vakgebied nieuwe ontwikkelingen aandragen en toezien op de correctheid van informatie die via het platform wordt verspreid. Bovendien zal steeds één van de leden van de Raad van Advies aanwezig zijn op de informatiebijeenkomsten die door de Stichting in het land worden georganiseerd.

De Raad van Advies bestaat uit:
Jan Ide de Jong – orthopedisch chirurg
Han Siem – apotheker
Marco van der Pol – orthomoleculair therapeut
Mark van Straten – fysiotherapeut & manueel therapeut

Samenstelling bestuur:
Eugène Mathijssen – voorzitter
Jan Dijkhuizen – penningmeester

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden.

Verslag uitgeoefende activiteiten:
Dit wordt later aangevuld.

Financiële verantwoording:
Het jaarverslag van 2015 wordt op dit moment afgerond.

(advertentie)
Gezondheid aan huis