Visie & Missie

ANBI-informatie:
Onze stichting beschikt over een ANBI-status sinds 9 mei 2017. Controleer de ANBI-status bij de belastingdienst.

Naam instelling:
Stichting Bewegen zonder Pijn

RSIN:
854635178

Fiscaal nummer:
8546.35.178

Contactgegevens:
Stichting Bewegen zonder Pijn
Hartweg 2
3762 SE Soest
Telefoon: 0207238000

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel mensen te informeren over alternatieve en aanvullende behandelingsmethoden om gewrichtspijn tegen te gaan, met kennis uit wetenschappelijk onderzoek, en het verrichten van alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan:
In Nederland hebben 2 miljoen mensen – waaronder 3.000 kinderen – een reumatische aandoening. Daardoor bestaat er een grote behoefte aan informatie over het ontstaan, verloop en behandeling van gewrichtsaandoeningen. De zorginstellingen en artsen kunnen dit informatievoorzieningsaspect niet altijd voldoende invullen. Dat blijkt wel uit het feit, dat de door SBZP geïnitieerde website www.bewegenzonderpijn.com maandelijks meer dan 500.000 unieke bezoekers kent. Zorgverleners in ons land doen gewrichtsklachten niet zelden af als “leer er maar mee leven”, “gaat wel weer over” of “dat moet slijten” of de patiënt met een ontstekingsremmende pijnstiller met veel bijwerkingen naar huis sturen. Het beleid van SBZP is er op gericht om op basis van gedegen onderzoek permanent objectief informatieverstrekkend te zijn.
Download hier het beleidsplan

Samenstelling bestuur:
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de heer William Cortvriendt (voorzitter), de heer J.C. van Dijkhuizen AC (penningmeester), Mevrouw Y.H. van Roekel (secretaris) en de heer Eugène Mathijssen.

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden

Comité van aanbeveling:
Het comité van aanbeveling staat het SBZP ten dienste om vragen te beantwoorden. Dit panel bestaat thans uit:

 • Jan Ide Jong, orthopedisch chirurg
 • Han Siem, apotheker
 • Marco van der Pol, orthomoleculair therapeut
 • Mark van Straten, fysio- en manueel therapeut

Verslag uitgeoefende activiteiten:

In 2021 heeft SBZP de volgende activiteiten verricht:

 • De gratis informatieboekjes zijn weer massaal (ruim 50.000x) aangevraagd. Deze uitgaven kunnen gratis worden gedownload of tegen betaling van € 1,95 verzendkosten in boekvorm worden verstuurd. Deze uitgaven zijn momenteel verkrijgbaar: Bewegen zonder Pijn, Verlaag uw risico op hart- en vaatziekten, Beweegtips voor katten en Beweegtips voor honden, 15 beweegtips voor paarden en Osteoporose: alles over de stille bottenroof. 
 • In 2021 is ook het boek ‘Verbeter je weerstand tegen Corona’ als gratis download aan de site toegevoegd. Dit boek is geschreven door de bekende arts en auteur William Cortvriendt. 
 • Als gevolg van de Coronacrisis heeft Bewegen zonder Pijn dit jaar geen bijeenkomsten in het land kunnen organiseren. 
 • Ook in 2020 hebben weer duizenden mensen advies gevraagd om weer beter te kunnen bewegen. De vragen worden door deskundige helpdeskmedewerkers beantwoordt via de telefoon of per mail. De specialistische vragen worden voorgelegd aan één van de advies-panelleden. Doorgaans ontvangt de vragensteller dan binnen één dag antwoord. 
 • De website is ook in 2021 weer aangevuld met vele nieuwe artikelen over o.a. gewrichtsklachten, osteoporose en hart- en vaatziekten. Bovendien zijn er tientallen nieuwsberichten gepubliceerd op basis van actueel wetenschappelijk onderzoek. 
 • Periodieke (digitale) uitgifte van nieuwsbrieven met informatie over reumatische klachten, hart- en vaatziekten, osteoporose en nieuwsberichten uit wetenschappelijk bronnen. Bovendien worden er een keer per kwartaal nieuwsbrieven verzonden gericht op het behoud van de gezondheid van honden en katten.
 • De Stichting beheert een Facebook-pagina met ongeveer 44.000 volgers. 
 • In 2021 heeft Bewegen zonder Pijn door de Coronacrisis geen live-uitzendingen verzorgd via YouTube en Facebook.

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen:
Download formulier

Financiële verantwoording:

Sponsors en adverteerders: