Visie & Missie

ANBI-informatie:
Onze stichting beschikt over een ANBI-status sinds 9 mei 2017. Controleer de ANBI-status bij de belastingdienst.

Naam instelling:
Stichting Bewegen zonder Pijn

RSIN:
854635178

Fiscaal nummer:
8546.35.178

Contactgegevens:
Stichting Bewegen zonder Pijn
Pyreneeën 53
1060 NP Amsterdam
Telefoon: 0207238000

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel mensen te informeren over alternatieve en aanvullende behandelingsmethoden om gewrichtspijn tegen te gaan, met kennis uit wetenschappelijk onderzoek, en het verrichten van alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan:
In Nederland hebben 2 miljoen mensen – waaronder 3.000 kinderen – een reumatische aandoening. Daardoor bestaat er een grote behoefte aan informatie over het ontstaan, verloop en behandeling van gewrichtsaandoeningen. De zorginstellingen en artsen kunnen dit informatievoorzieningsaspect niet altijd voldoende invullen. Dat blijkt wel uit het feit, dat de door SBZP geïnitieerde website www.bewegenzonderpijn.com maandelijks meer dan 500.000 unieke bezoekers kent. Zorgverleners in ons land doen gewrichtsklachten niet zelden af als “leer er maar mee leven”, “gaat wel weer over” of “dat moet slijten” of de patiënt met een ontstekingsremmende pijnstiller met veel bijwerkingen naar huis sturen. Het beleid van SBZP is er op gericht om op basis van gedegen onderzoek permanent objectief informatieverstrekkend te zijn.
Download hier het beleidsplan

Samenstelling bestuur:
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de heer William Cortvriendt (voorzitter), de heer J.C. van Dijkhuizen AC (penningmeester), Mevrouw Y.H. van Roekel (secretaris) en de heer Eugène Mathijssen.

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden

Comité van aanbeveling:
Het comité van aanbeveling staat het SBZP ten dienste om vragen te beantwoorden. Dit panel bestaat thans uit:

 • Jan Ide Jong, orthopedisch chirurg
 • Han Siem, apotheker
 • Marco van der Pol, orthomoleculair therapeut
 • Mark van Straten, fysio- en manueel therapeut

Verslag uitgeoefende activiteiten:
In 2017 heeft SBZP de volgende activiteiten verricht:

 • Het vernieuwen van het boekje ‘Bewegen zonder pijn’. Deze uitgave kan gratis worden gedownload op de website of tegen betaling van € 2,50 verzendkosten in boekvorm worden toegestuurd.
 • Het organiseren van bijeenkomsten op meerdere plaatsen in het land met één van de advies-panelleden. Na een introductie over het ontstaan en de behandeling van gewrichtsklachten, zijn de bezoekers volop in de gelegenheid om hun vragen aan de aanwezige panelleden te stellen.
 • Per telefoon of email adviseren over het verlichten van gewrichtsklachten, zodat mensen weer beter kunnen bewegen
 • Het beheren van de website www.bewegenzonderpijn.com. Deze uitgebreide en informatieve website wordt nu al maandelijks door meer dan 500.000 mensen bezocht en door de bezoekers hoog gewaardeerd. Wekelijks wordt deze website uitgebreid met nieuwe artikelen over reuma én actuele berichten.
 • Periodieke (digitale) uitgifte van nieuwsbrieven met informatie over reumatische klachten en actuele berichten.
 • Het beheer van Facebook pagina met thans ongeveer bijna 34.000 volgers.
 • Aangezien reumatische aandoeningen en hart- en vaatziekten vaak dezelfde risicofactoren hebben, besteedt Bewegen zonder pijn sinds 2017 ook aandacht aan dit onderwerp. Regelmatig wordt nieuwe en actuele content toegevoegd. Er kan ook een gratis boekje over het voorkomen van hart- en vaatziekten worden aangevraagd (tegen verzendkosten) of worden gedownload.

Financiële verantwoording:

Sponsors en adverteerders:

Eugene Matthijssen

Geschreven door Eugène Mathijssen

Hoofdredacteur van Bewegen zonder Pijn. Gezondheidsjournalist en auteur van diverse gezondheidsboeken. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar alternatieve behandelingsmogelijkheden en andere natuurlijke kruiden en substanties met geneeskrachtige eigenschappen.
Neem contact op Eugène Mathijssen

Reacties