Visie & Missie

ANBI-informatie:
Onze stichting beschikt over een ANBI-status sinds 9 mei 2017. Controleer de ANBI-status bij de belastingdienst.

Naam instelling:
Stichting Bewegen zonder Pijn

RSIN:
854635178

Fiscaal nummer:
8546.35.178

Contactgegevens:
Stichting Bewegen zonder Pijn
Hartweg 2
3762 SE Soest
Telefoon: 0207238000

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel mensen te informeren over alternatieve en aanvullende behandelingsmethoden om gewrichtspijn tegen te gaan, met kennis uit wetenschappelijk onderzoek, en het verrichten van alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan:
In Nederland hebben 2 miljoen mensen – waaronder 3.000 kinderen – een reumatische aandoening. Daardoor bestaat er een grote behoefte aan informatie over het ontstaan, verloop en behandeling van gewrichtsaandoeningen. De zorginstellingen en artsen kunnen dit informatievoorzieningsaspect niet altijd voldoende invullen. Dat blijkt wel uit het feit, dat de door SBZP geïnitieerde website www.bewegenzonderpijn.com maandelijks meer dan 500.000 unieke bezoekers kent. Zorgverleners in ons land doen gewrichtsklachten niet zelden af als “leer er maar mee leven”, “gaat wel weer over” of “dat moet slijten” of de patiënt met een ontstekingsremmende pijnstiller met veel bijwerkingen naar huis sturen. Het beleid van SBZP is er op gericht om op basis van gedegen onderzoek permanent objectief informatieverstrekkend te zijn.
Download hier het beleidsplan

Samenstelling bestuur:
Het bestuur van de Stichting bestaat uit de heer William Cortvriendt (voorzitter), de heer J.C. van Dijkhuizen AC (penningmeester), Mevrouw Y.H. van Roekel (secretaris) en de heer Eugène Mathijssen.

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden

Comité van aanbeveling:
Het comité van aanbeveling staat het SBZP ten dienste om vragen te beantwoorden. Dit panel bestaat thans uit:

  • Jan Ide Jong, orthopedisch chirurg
  • Han Siem, apotheker
  • Marco van der Pol, orthomoleculair therapeut
  • Mark van Straten, fysio- en manueel therapeut

Verslag uitgeoefende activiteiten:

In 2022 heeft SBZP de volgende activiteiten verricht:

  • De gratis informatieboekjes zijn weer massaal (ruim 75.000x) aangevraagd. Deze uitgaven kunnen gratis worden gedownload of tegen betaling van € 1,95 verzendkosten in boekvorm worden toegestuurd. Deze uitgaven zijn momenteel verkrijgbaar: Bewegen zonder Pijn, Beweegtips voor katten en Beweegtips voor honden, 15 beweegtips voor paarden en Osteoporose: alles over de stille bottenroof.
  • Ook in 2022 hebben weer duizenden mensen advies gevraagd om weer beter te kunnen bewegen. De vragen worden door deskundige helpdeskmedewerkers beantwoordt via de telefoon of per mail. De specialistische vragen worden voorgelegd aan één van de advies-panelleden. Doorgaans ontvangt de vragensteller dan binnen één dag antwoord.
  • De website is ook in 2022 weer aangevuld met vele nieuwe artikelen over o.a. gewrichtsklachten en osteoporose. Bovendien zijn er tientallen nieuwsberichten gepubliceerd op basis van actueel wetenschappelijk onderzoek.
  • Periodieke (digitale) uitgifte van nieuwsbrieven met informatie over reumatische klachten, osteoporose en nieuwsberichten uit wetenschappelijk bronnen. Bovendien worden er een keer per kwartaal nieuwsbrieven verzonden gericht op het behoud van de gezondheid van honden en katten.
  • De Stichting beheert een Facebookpagina met ongeveer 45.000 volgers.
  • In 2021 heeft Bewegen zonder Pijn één Live-uitzending verzorgd over schouderklachten met orthopeed Jan Ide de Jong en schouderspecialist Wilko Beijneveld. Deze uitzending is zeer goed bekeken. Veel kijkers maakten gebruik van de mogelijkheid om tijdens de uitzending een vraag te stellen aan één van de orthopedisch specialisten.

Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Algemeen:
Download formulier

Financiële verantwoording:

Sponsors en adverteerders: