Nekhernia

Deze content is medisch beoordeeld door orthopedisch chirurg Drs. J.I. de Jong. Jan Ide is reeds 35 jaar orthopeed en werkt bij de OPC Kliniek.

‘Schilpadhouding’ grootste oorzaak van nekhernia

Oorzaak, symptomen, diagnose, behandeling en oefeningen

Een ‘hernia’ is een verzamelnaam van maar liefst twintig verschillende aandoeningen. In alle gevallen gaat het om een uitstulping van een weefsel of orgaan uit de eigen lichaamsholte. Daarom worden ook een navelbreuk, middenrifbreuk en liesbreuk tot de hernia’s gerekend. Eén van de meest voorkomende soorten is een nekhernia of cervicaal radiculair syndroom. In dit artikel nemen we deze aandoening eens nader onder de loep.

↳Inhoudsopgave

Wat is een nekhernia?
Wat zijn de oorzaken van een nekhernia?
→ Nekhernia acuut
Wat zijn de symptomen van een nekhernia?
→ Kan een nekhernia hoofdpijn veroorzaken?
→ Kan nekhernia duizeligheid veroorzaken?
Hoe wordt de diagnose nekhernia gesteld?
→ Nekhernia test
Hoe wordt een nekhernia behandeld?
Operatie nekhernia
→ Halskraag meest effectief bij nekhernia
→ Nekhernia kussen
Oefeningen die verlichting kunnen brengen bij een nekhernia
Oefeningen bij pijn en stijfheid in de nek
Veelgestelde vragen over een nek hernia

Wat is een nekhernia?

De halswervelkolom bestaat uit zeven wervels waartussen steeds een tussenwervelschijf is geplaatst. Net als bij een hernia in de rug wordt een nekhernia veroorzaakt door een uitstulping op één van deze elastische tussenwervelschijven. In de meeste gevallen doet zich dit voor tussen de zesde en zevende wervel. Wanneer deze knobbel op een zenuw gaat drukken, ontstaan er pijnklachten in armen, nek en schouders.

Lees ook:

Zeven tips om hernia klachten te voorkomen
13 mogelijke oorzaken van pijn in de nek
Artrose in de nek

Wat zijn de oorzaken van een nekhernia?

In het merendeel van de gevallen ontstaat een nekhernia door een verkeerde houding. Vooral de ‘schildpadhouding’ is een grote boosdoener: het hoofd voorovergebogen met de schouders naar voren. Vaak en langdurig een verkeerde houding aannemen zorgt ervoor dat de nekwervels scheef gaan staan. Vervolgens kan er een uitstulping ontstaan. Maar ook als de nek te weinig belast wordt, kan een nekhernia ontstaan. Als de spieren verslapt zijn, dan krijgt de halswervelkolom onvoldoende steun om goed in positie te blijven. Verder speelt het ouder worden een rol. Doordat de tussenwervelschijven uitdrogen kan de scheefstand én de kans op uitstulpingen verder toenemen. Overigens kan roken het slijtageproces van de tussenwervelschijven versnellen.

Nekhernia acuut

Een acute nekhernia kan ontstaan tijdens een verkeerongeval of een sportongeluk.
Heeft u een aanrijding gehad, een rare val op uw hoofd gemaakt, een verkeerde duik in het zwembad of een zwaar voorwerp tegen uw hoofd gekregen? Dan kan de pijn in uw nek worden veroorzaakt door een acute nekhernia. Het advies is om dan direct naar de huisarts te gaan.

Wat zijn de symptomen van een nekhernia?

symptomen hernia nekDe symptomen van een nekhernia zijn anders dan die van een rughernia. De zenuwwortels in de rug vertakken zich naar de benen, zodat daar de klachten ontstaan. De zenuwwortels in de nek lopen echter naar de schouders, armen en handen. De pijn wordt dan ook daar gevoeld. Het gaat om een uitstralende pijn naar de beide armen en pijn in het gebied van de nek en de schouders. Ook is het mogelijk dat er krachtverlies, gevoelloosheid of een tintelend gevoel in de armen optreedt. Bij een ernstige nekhernia kunnen zelfs verlammingsverschijnselen ontstaan.

Kan een nekhernia hoofdpijn veroorzaken?

Een hernia in de nek kan inderdaad hoofdpijn of migraine veroorzaken. Dit is meestal het gevolg door een zenuw die beklemd is geraakt als gevolg van deze aandoening. Dit kan leiden tot aanhoudende hoofdpijn.

Kan nekhernia duizeligheid veroorzaken?

De nek geeft ook informatie door aan het evenwichtsstelsel. Bij een nekhernia kunnen onzuivere signalen naar de grote hersenen worden overgeseind. Dit kan een duizelig gevoel geven.

Hoe wordt de diagnose nekhernia gesteld?

nek-herniaBij aanhoudende pijn in de armen (en eventueel ook de nek) maakt u een afspraak met de huisarts. Indien hij het vermoeden heeft dat het om een nekhernia gaat, zal hij u doorverwijzen naar de neuroloog. Die zal door middel van verder lichamelijk onderzoek moeten vaststellen of de pijn in de armen – en de eventuele uitvalsverschijnselen – inderdaad door een uitstulping van de tussenwervelschijf in de nek worden veroorzaakt.

Nekhernia test

Als de huisarts een nekhernia vermoedt, kan de test van Spurling worden uitgevoerd. Aan de hand van bepaalde bewegingen met de nek wordt gekeken of de klachten toenemen. Deze test levert echter geen definitief bewijs van een nekhernia op. Daarom zal er een MRI-scan gemaakt worden. In vrijwel alle gevallen kan aan de hand daarvan een diagnose gesteld worden.

Hoe wordt een nekhernia behandeld?

Bij een nekhernia hoeft niet altijd tot een operatie overgegaan te worden. In ongeveer 85% van de gevallen gaan de klachten vanzelf weer over. Eventueel ondersteund door fysiotherapie, gedoseerde rust en pijnstillers. Daarom wordt er pas na acht weken geopereerd. Deze ingreep wordt verricht door een neurochirurg. Er wordt een absolute operatie-indicatie afgegeven als er sprake is van ernstige en snel optredende uitvalsverschijnselen. Dit komt echter nauwelijks voor. Bij een relatieve operatie-indicatie geeft de patiënt zelf aan dat de aanhoudende pijn niet meer te dragen is en dat hij daardoor niet goed meer kan functioneren.

Operatie nekhernia

Bij een nekhernia kan geopereerd worden van de achterzijde via de nek of aan de voorzijde via de hals. Beide ingrepen vinden onder algehele narcose plaats. Bij een operatie via de nek worden de bogen op de wervels geheel of gedeeltelijk verwijderd en verdikt bindweefsel en botwoekering wordt weggesneden. Daardoor komen de zenuwwortels weer vrij te liggen, zodat de klachten verdwijnen. Bij een operatie via de hals wordt de aangetaste tussenwervelschijf in zijn geheel verwijderd. Uiteraard mét de knobbel die aanleiding geeft tot beknelling van de zenuwen. Meestal kan de operatie dan afgerond worden. Soms zal het ook nodig zijn om de halswervelkolom vast te zetten (arthrodese) door het plaatsen van een metalen of kunststof ‘kooitje’ tussen de aanliggende wervels. Ook is het mogelijk om een kunstschijf te plaatsen op de plek van de verwijderde tussenwervelschijf.

Halskraag meest effectief bij nekhernia

Het dragen van een halskraag is de meest effectieve behandeling bij een recent opgelopen nekhernia. Dat blijkt uit een onderzoek van het Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam. Onderzoekers bekeken het effect van drie niet-operatieve behandelmethodes bij mensen met een recent ontstane nekhernia. Tweehonderd patiënten werden onderverdeeld in drie groepen. De eerste groep kreeg een half-harde halskraag en moest drie tot zes weken zoveel mogelijk rust nemen. De tweede groep kreeg onder begeleiding van een fysiotherapeut een oefenprogramma mee naar huis, die de patiënten dagelijks moesten doen. De derde groep kreeg de opdracht om zoveel mogelijk door te gaan met de dagelijkse activiteiten. Bij de eerste twee methodes namen de pijnklachten sneller af dan bij de derde methode. Veruit het beste resultaat werd behaald in de groep die een halskraag had gedragen. Na zes maanden waren er geen verschillen meer tussen de 200 patiënten. De deelnemers hadden geen of nauwelijks pijn meer.

Nekhernia kussen

Een hoofdondersteuningskussen helpt om beter te slapen met een nekhernia. Deze zijn drukverlagend. Daardoor nemen de nek en rug ’s nachts een ontspannen houding aan. Dit geeft minder klachten.

Oefeningen die verlichting kunnen brengen bij een nekhernia

oefeningen nekherniaBij een nekhernia is het belangrijk om toch voldoende in beweging te blijven. Anders wordt de nek stijf en zullen de spieren verzwakken. Daardoor zullen de klachten toenemen, dus ook de pijn. Samen met een fysiotherapeut doet u oefeningen om de beweeglijkheid van de nek en de spierkracht te verbeteren. Hier volgen wat eenvoudige oefeningen die u zelf thuis kunt doen, maar ga niet verder dan de pijngrens.

Oefening 1:

U zit rechtop in een stoel. Draai nu uw hoofd heel voorzichtig naar de rechterschouder. Houd deze positie vijf seconden vast. Herhaal de oefening met uw andere schouder.

Oefening 2:

U zit rechtop in een stoel. Kantel uw hoofd naar voren richting uw borst. Houd deze positie vijf seconden vast. Hef uw hoofd weer langzaam omhoog.

Oefening 3:

U zit rechtop in een stoel. Adem uit en beweeg uw hoofd naar het plafond. Houd deze positie vijf seconden vast. Beweeg uw hoofd langzaam weer terug.

Oefening 4:

U zit rechtop in een stoel. Haal diep adem. Adem uit en draai uw hoofd eerst naar links en dan naar rechts.

Oefeningen bij pijn en stijfheid in de nek

#1 Oefening voor de nek bij reumatische klachten

#12 Spierversterkende oefening voor de nek (deel 1)

#13 Spierversterkende oefening voor de nek (deel 2)


Veelgestelde vragen over een nek hernia

Wat is een nekhernia nu precies?

Dit is een uitstulping op één van tussenwervelschijven in uw nek. Als deze knobbel op een zenuw gaat drukken, kan er pijn ontstaan in armen, nek en schouders. Een nekhernia ontstaat in de meeste gevallen tussen de zesde en zevende nekwervel.

Hoe ontstaat een nekhernia?

De grootste oorzaak is de ‘schildpadhouding’: het hoofd naar voren en de schouders naar achteren. Als deze verkeerde houding langdurig wordt aangenomen, gaan de nekwervels scheef staan. Een acute hernia is meestal het gevolg van een auto-ongeluk of een sportongeval.

Hoe voelt een nekhernia nu precies aan?

Uitstralende pijn naar de nek, schouders en armen. Dit kan gepaard gaan met krachtverlies, tintelingen of gevoelloosheid in de armen. In ernstige gevallen kunnen verlammingsverschijnselen optreden.

Hoe kom ik van een nekhernia af?

De arts zal de nekhernia eerst proberen te bestrijden met fysiotherapie, rust en pijnstillers. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten weer vanzelf. Zijn de klachten na acht weken nog aanwezig? Dan zal de arts een operatie overwegen.


Deel dit bericht

Stuur door via e-mail Print pagina

Gratis boekje "Bewegen zonder pijn"

Download nu gratis het boekje ‘Bewegen zonder pijn’ t.w.v. € 4,95.

Download gratis

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Neem contact op.

Beoordeling van dit artikel:
Eugene Matthijssen

Geschreven door Eugène Mathijssen

Hoofdredacteur van Bewegen zonder Pijn. Gezondheidsjournalist en auteur van diverse gezondheidsboeken. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar alternatieve behandelingsmogelijkheden en andere natuurlijke kruiden en substanties met geneeskrachtige eigenschappen.
Neem contact op Eugène Mathijssen